Adoptie voorwaarden

Wanneer je een kip adopteert vragen wij je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De dieren blijven eigendom van de opvang en mogen niet worden weggegeven of verkocht. Indien de dieren niet meer kunnen worden gehouden dient er contact met ons opgenomen te worden en de dieren moeten dan worden teruggegeven of – in overleg – elders herplaatst worden.
  2. Wij zullen de nieuwe verzorgers zo uitgebreid mogelijk inlichten over de geschiedenis van de dieren en de gezondheidsproblemen die vaak spelen bij ex industriekippen.
  3. Wanneer een dier ziek is moet zo spoedig mogelijk een (vakkundige) dierenarts worden geraadpleegd. Wij kunnen hierin eventueel adviseren: niet elke dierenarts heeft verstand van kippen! Ook moeten wij worden ingelicht bij ziekte of andere problemen.
  4. De nieuwe verzorgers moeten bereid zijn medische kosten voor de kippen te betalen. Veel voorkomende kosten zijn die van implantaten om problemen aan het legapparaat (zie deze link) te behandelen of te voorkomen. De verzorger moet bereid zijn en in staat zijn deze kosten voor de kippen te dragen. Denk daarbij aan ca 20 euro per kip per maand aan medische kosten.
  5. Na het tekenen van de adoptie-overeenkomst zijn kosten voor onderhoud en verzorging voor rekening van de nieuwe verzorger.
  6. De dieren moeten in hun nieuwe omgeving goed verzorgd worden: ze moeten absoluut voldoende ruimte krijgen. Een richtlijn daarvoor is ca 5m2 per kip, maar hoe meer hoe beter. Ook de huisvesting (ren en nachtverblijf) moet in orde zijn. Het nachtverblijf moet absoluut roofdierveilig zijn. Wanneer er overdag roofdieren actief zijn, moeten er maatregelen getroffen worden om de kippen ook overdag te beschermen.
  7. De dieren moeten dagelijks in de gaten gehouden worden, goede voeding krijgen. Regelmatig ontwormen en ontluizen en controle op bloedluis en andere parasieten is belangrijk.
  8. Er mag niet met de dieren gefokt worden.
  9. Indien een dier overlijdt, moet dit aan ons gemeld worden.
  10. Een controlebezoek van of namens ons moet worden toegestaan, zo vaak als wij dit nodig achten. Indien blijkt dat de verzorging te wensen overlaat, hebben wij het recht de dieren elders onder te brengen.