Huisvesting

Wat hebben kippen nodig? De richtlijnen hieronder geven aan waar je voor moet zorgen als je besluit kippen als huisdieren te gaan houden.

RUIMTE

Kippen hebben ruimte nodig! Hoe meer ruimte, hoe beter! Hoe kleiner kippen gehuisvest zijn, hoe meer problemen je kunt verwachten met betrekking tot onderling ruzie maken, met angstige kippen en met ander stressgerelateerd gedrag. Ook infectieziekten steken sneller de kop op wanneer kippen in een kleine ruimte worden gehuisvest. Een algemeen gebruikte stelregel is om per kip te zorgen voor minimaal 5 m2 buitenruimte, maar hoe meer hoe beter. Vooral omdat deze kippen in hun leven al genoeg zijn uitgebuit en opgesloten, zijn wij van mening dat het hen nu aan niets mag ontbreken!

BESCHUTTING

Een kip is een prooidier en zoekt graag beschutting op. Bomen en struiken zorgen ervoor dat ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen wanneer er bijvoorbeeld een roofvogel in de buurt is. Een aantal groenblijvende struiken in de tuin of op het erf waar de kippen lopen is dan ook heel prettig voor ze. Ook wanneer het warm is, zorgt beschutting er voor dat kippen zichzelf in de schaduw koel kunnen houden.

ZANDBADJES

Zandbadjes zijn heel belangrijk voor kippen en ze zullen graag zandbadderen wanneer ze droog zand tot hun beschikking hebben. Het zandbadderen zorgt ervoor dat kippen minder last hebben van parasieten. Eventueel kan je op een favoriet droog plekje wat diatomeeënaarde door de grond mengen: dit doodt parasieten. Zorg in ieder geval dat kippen altijd een plek met droog zand tot hun beschikking hebben. Vaak is dit vanzelf al het geval onder een paar coniferen of andere dichte struiken. Ook een overkapping, bijvoorbeeld een overdekt stuk ren of een carport met zand eronder, kan ervoor zorgen dat de kippen een mooie badderplek hebben.

SOCIALE INTERACTIE

Kippen zijn sociale dieren en dienen altijd in groepen gehouden te worden en nooit alleen. Met een groepje kippen bedoelen we minimaal twee kippen. Wij adviseren beginnende kippenhouders te starten met een groepje van drie kippen. Het voordeel hiervan is dat wanneer één van de kippen overlijdt er niet een eenzame kip overblijft. Integratie van kippen gaat altijd gemakkelijker wanneer beide groepen uit minimaal twee kippen bestaan.