Coccidiose

Coccidiose wordt veroorzaakt door eencellige parasieten die de darmwand van hun gastheer kunnen beschadigen. Coccidiose is niet overdraagbaar van de ene diersoort op de andere, maar is binnen de diersoort wel heel besmettelijk. Er zijn verschillende soorten coccidiën, elk met hun specifieke kenmerken. Het is belangrijk een coccidiose besmetting zo vroeg mogelijk te behandelen, aangezien het ernstige gevolgen kan hebben voor de kip.

Het ziektebeeld van coccidiose kan zijn dat de kip wat minder alert is, veel bol zit en op andere momenten juist weer actief meedoet met de groep. Ook kan de ontlasting slijmerig en bloederig zijn. Echter deze symptomen hoeven niet op te treden. Mestonderzoek is de enige methode om coccidiose aan te tonen. Zowel de besmette kip als de rest van de groep kunnen worden behandeld met Baycox, volgens een behandelschema.

Coccidiën zijn eigenlijk altijd wel aanwezig, maar kunnen alleen onder de juiste omstandigheden (o.a. vochtig weer) uitgroeien tot een probleem. Goede hygiëne is dus belangrijk, maar daarnaast moet je altijd alert blijven op de mogelijkheid van een coccidiose besmetting. Wanneer je een ernstige besmetting hebt bij de kippen, zullen waarschijnlijk de coccidiose eitjes (oöcysten) aanwezig zijn in het hok of in de bodem van de ren en de tuin. Er zijn geen desinfectiemiddelen die deze oöcysten doden, de enige oplossing is om de besmette oppervlakken te behandelen met kalk (korrels uit het tuincentrum), deze te overgieten met water en na enkele dagen weg te spoelen of vegen. Zo wordt de infectie druk lager en zullen de kippen niet opnieuw besmet worden na behandeling.

Een natuurlijk middel dat goed werkt om het risico op coccidiose te verminderen is Orego-Stim. Dit voeg je toe aan het drinkwater